یادها و خاطره ها

خاطراتی از رویدادهای انقلاب

  خاطراتی از رویدادهای انقلاب (گفتار پایانی) دکتر مسعود علی‌پور دکتر مسعود علی‌پور، دانش آموخته‌یِ دانشکده‌یِ پزشکیِ دانشگاه تهران و متخصص بیماری‌های داخلی و قلب و عروق (کاردیولوژی) از امریکا است. وی به مدت ده سال در بیمارستان قلبِ ملکه مادر که بعد از انقلاب به نامِ  «مرکز تحقیقاتی قلب و عروق » تغییر یافت به خدمت مشغول بود و …

Read More »

شصت سالگی تلویزیون در ایران

        شصت سالگی تلویزیون در ایران (بخشِ ششم) از: دکتر صفاالّدین جهانبانی در شماره‌ی پیشین، خاطراتِ دکتر جهانبانی از شصت سالگی تلویزیون در ایران را با توضیح درباره‌یِ شبكه تلویزیون آموزشی- مراكز فراگیری،  آموزش دانشگاهی- دانشگاه آزاد، ایران در اتحادیه‌های بین‌المللی رادیو تلویزیونی و ساختار تشكیلاتی و مدیریت از آغاز تا برپائی جمهوری اسلامی ایران مرور کردیم …

Read More »