هدف و شناسنامه ره آورد

ره‌آورد، پیشروترین فصلنامه؜ی پژوهشی دوزبانه(فارسی و انگلیسی) در جهان (نسخه؜ی چاپی یا دیجیتال) 

 (نامه‌ی آزاداندیشان ایران) 

بنیان‌گذار: حسن شهباز 

 

فصلنامه؜؜ای غیرانتفاعیNonprofit 501(C)(3) ID # 84-2568695 

“ره آورد” نشریه‌ای است مستقل که پیوندی با هیچ گروه، اندیشه، دسته‌، بنیاد و یا مذهبی ندارد. تریبونی است آزاد برای بیان دیدگاه؜ها، پژوهش‌ها و باورهای گوناگون در مورد ایران. دیدگاه نویسندگان الزاماً بازتاب جهان؜بینیره‌آورد نیست. 

هدف از انتشار فصلنامه ره‌آورد 

حسن شهباز، یادگارِ  ماندگارِ  خود، فصلنامهی «رهآورد» را (نامهی آزاد اندیشان ایران) خواند. 

آزاداندیشی و پرهیز از هرگونه تعصب دینی و سیاسی، نه کاریست خُرد. «رهآورد» میکوشد که اینچنین باشد، مستقل و بی طرف، حقیقتگو و حقیقت‌جو و ناوابسته به هر گروه و سازمان و بنیاد. 

نخستین اولویت «رهآورد»، اشاعه  و اعتلای فرهنگ، هنر و ادب و تاریخ، معرفی و نقد کتاب، گفتوگو با نامآوران، خاطرات سیاستمداران و دست اندرکاران، و گرامیداشت از دست رفتگانِ سرنوشت ساز در حیات میهنمان، 

دسترسی داشتن به منابع و مآخذ معتبر و موثق برای ما و فرزندانمان، و تاریخ‌ نویسان آینده، نه تنها نیازی مبرم، که ضرورتی حیاتی است«رهآورد»، میخواهد به این هدف تحقق بخشد و تاریخ تحریف نشدهی روزگارمان را بازتاب دهد تا دریچهای روشن به سوی آیندهای درخشان به روی ایران بگشاید. 

 

ناشر و سردبیر: شعله شمس شهباز   rahavard1981@gmail.com 

معاون سردبیر و سرپرست بخش فارسی: میترا مفیدی   mitramofidi1950@gmail.com 

امور اداری: دکتر نورالله دانیالیپور  ‎  ndwamc@sbcglobal.net 

مسوول وبگاه جدید: رامین چاوشی  ایمیل df201304325902@gmail.com 

طراح گرافیک: خورشید 

 دبیران بخش‌ها 

ایران: الهام یعقوبیان elyaghoubian@gmail.com  

ادب، فرهنگ، دین و فلسفه: دکتر فرشید دلشاد farshiddelshad@gmail.com  

یادها و خاطره‌ها: پری آزرم‌وند مختاری pamokhtari@optusnet.com  

نادره‌کاران: نوشین معینی کرمانشاهی nooshinmoeini@hotmail.com  

نقد و معرفی کتاب: دکتر مینو وزیری گرجی minoovg@bellsouth.net  

دوستی می‌گفت: میترا مفیدی mitramofidi1950@googlemail.com  

برای فرستادن پژوهش؜ها و نوشته؜های خود و ارزیابی آن‌ها برای چاپ در فصلنامه؜ی ره؜آورد با سرپرست همان بخش پیوند برقرار کنید! 

شورای مشاورین علمی و فرهنگی: 

دریایی، تورج: رئیس بخش ایران‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا، ارواین 

دلشاد، فرشید: زبان‌شناس و کارشناس فرهنگ و زبان‌های خاورمیانه و قفقاز، انستیتوی خاورشانسی: واشنگتن 

طاهری، امیر: روزنامه نگار بینالمللی و سردبیر پیشین روزنامه کیهان   

فاطمی، شاهین: پژوهشگر و اقتصاددان 

کاتوزیان، همایون: دانشگاه آکسفورد 

منصور، حسن: استاد دانشگاه امریکایی پاریس در مقطع دکترا  

مینا، پرویز: مشاور بین‌المللی نفت 

گروه نویسندگان (چیدمان الفبایی) 

آموزگار ژاله، اخباری جلال،  الهی عترت، امیری نوشابه، برآوریان شکرالله، بوته‌‌ساز البرت، بهزادی(حکیمی) حمید، پژوهش آذر، توحیدی نیره، حجتپناه عباس، جباری بهمن، جهانبانی صفاءالدین، خوشنام الهه، دانیالیپور نورالله، دلشاد، فرشيد، رفیع مژگان (نی‌داوود)، زندیان ماندانا، ژوزف امیل، سکندری پری، شرقی سیفی، شهنواز ناهید، صدیقی نادر، طاهری امیر، علمداری کاظم، علی‌پور مسعود، غیبی فاضل، قراجه‌داغی جمشید، قراجه‌داغی مسعود، قویدل مازیار، گرجی مینو، لطفعلیان اردشیر، مختاری پری(‌آزرم‌وندمعینزاده هوشنگ، معینی کرمانشاهی نوشین، مفیدی میترا، منصور حسن، نیرسینا هوشمند، يعقوبيان، الهام 

‎©‎ حق چاپ با ره‌آورد است و بهره ؜وری و گرته؜ بردای از جستارها و نوشته؜های ره‌آورد با یادکرد نام فصلنامه آزاد است. 

©Rahavard Quarterly Bilingual Journal of Persian Studies (print & digital) 

11668 Kiowa Ave #308 Los Angeles CA 90049 USA

Website: www.rahavardjournal.org    email: info@rahavardjournal.org  Phone: +1-310-691-0104 

Facebook Comments Box