نادره کاران

پروفسور بهروز اکبرنیا

 با دانشمندان معاصر ایرانی آشنا شویم پروفسور بهروز اکبرنیا از: دکتر بهمن جباری                           پروفسور بهروز اکبرنیا، در بیستم ژانویه سالِ 1942 در تهران متولد شد۰ در سال 1966 از دانشگاه تهران دکترای پزشکی گرفت و در سال 1968 برای ادامه تحصیل به امریکا و ایالتِ ماساچوست رفت. یک سال دوره انترنی   جراحی را در مرکز طبی برکشایر  Berkshireدر شهر پیتسفیلد …

Read More »

محمد جعفر محجوب و مرتضی کیوان

محمد جعفر محجوب           مرتضی کیوان و حزب توده          از: حسین جعفری    Hosseinjafari1323@gmail.com   امروز که پس از مدمرتضی کیوانت‌ها دلمردگی کتابخانه‌ام را سروصورتی می‌دادم و کتاب‌هایم را طبقه‌بندی کرده و جای پاره‌ای از آن‌ها را تغییر می‌دادم، چشمم به کتاب کوچکی افتاد که مدت‌ها محو تماشا و خواندن آن شدم. در پشت جلد …

Read More »

عباس جمال پور استاد نقاشی

  عباس جمال پور          استاد نقاشی و موسیقی،                   انسان را، شاهکار آفرینش می‌داند رضا قوی‌فکر از ایران روزنامه نگار، نایب رئیس انجمن پیشکسوتان مطبوعات، مدرس دانشگاه مدیر مسئول و سردبیر نشریه‌ی “هزار نقش” و عضو هیئت تحریریه‌ی “ره‌آورد” در  ایران   از در که وارد می‌شویم، ‌انگار به یک گالری نقاشی ایرانی دعوت شده‌ایم . تابلوهای نقاشی زیبا …

Read More »