بدرود با مشاهیر

عبدالرضا انصاری تولد تهران 1304-درگذشت فرانسه پاریس 1399

عبدالرضا انصاری (تهران 1304 –فرانسه، پاریس 1399) عبدالرضا انصاری از چهره‌های سیاسی و مدیریتی سرشناس در دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی در 95 سالگی درگذشت مهندس عبدالرضا انصاری، دیپلماتِ برجسته‌یِ ایرانی و فرزندِ سرهنگ محمد حسین خان انصاری در سالِ 1304 در تهران متولد شد. دورانِ ابتدائی و متوسطه را در مدارسِ شرف، فیروزبهرام و البرز گذرانید و سپس وارد دانشکده‌یِ …

Read More »