پیش گفتار سردبیر

ره‌آورد شماره 132/133 پیش‌گفتار سردبیر شعله شمس شهباز – روز شکرگزاری در امریکا

پیش‌گفتار سردبیر شعله شمس شهباز روز شکرگزاری در امریکا درخصوص مراسم شکرگزاری امریکاییان و این که اولین بار در چه سالی برگزار شده است شک وجود دارد ولی اغلب، تاریخ 1621 را که مهاجران هلندی برای اولین بار پس از برداشت محصولات، این مراسم را برگزار کردند، اولین جشن شکرگزاری می‌دانند. در سال 1789 جرج واشنگتن به طور رسمی اولین …

Read More »